Dlaczego raty kredytów hipotecznych nadal rosną?

Narodowy Bank Polski 5 maja ponownie podniósł stopy procentowe. Oznacza to również podniesienie wskaźnika WIBOR, a co za tym idzie rat kredytów. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) uzasadniła obecny wzrost ryzykiem ukształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w całym horyzoncie polityki pieniężnej. Według wstępnych danych inflacja w styczniu 2022 r. przekroczyła 9%. W ocenie RPP kluczowymi czynnikami […]